cat

esp

La continuïtat de la nostra feina al llarg dels anys ha estat possible gràcies a la bona valoració i la satisfacció dels nostres clients, que ens han anat encarregant feines constantment. Però també gràcies a haver estat molt atents als processos d’innovació tecnològica en el món de la creació editorial. Ens hem anat formant i informant constantment.

Així, actualment estem ampliant el nostre camp d’actuació per obrir-nos camí en l’àmbit de l’edició i la distribució digitals.

Editem i maquetem llibres i revistes en els formats Epub 2.0, Epub 3.0, PDF, MOBI i iBook. Ens hem centrat especialment en les publicacions per a tablets, és a dir en la creació d’aplicatius (app’s) o el que també s’anomena llibres enriquits.

Esfera, solucions editorials, SL | Sant Cugat, 68 08201 Sabadell | 937 277 808 | carmina@esferasl.com | xavier@esferasl.com

© Esfera, solucions editorials, SL. Tots els drets reservats.